Vem kan bli god man för ensamkommande barn

De krav som ställs på en god man för ett ensamkommande barn är desamma som för övriga gode män, det vill säga, man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att kunna anses vara lämplig för uppdraget måste den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket.

För att bli god man för ensamkommande barn måste du först gå en utbildning till god man för ensamkommande barn. Detta skapar goda förutsättningar för dig som god man att utföra ditt uppdrag och upprätthåller kvalitén hos gode männen. Utöver utbildningskravet så måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

Du får inte ha betalningsanmärkningar, inte förekomma i polisens belastningsregister eller i socialregistret. Om du är intresserad av att gå en utbildning till god man för ensamkommande barn kan du kontakta Västra Götalands godmansförening för ensamkommande barn. Information om utbildningstillfällen finns på deras hemsida.

Vem kan ansöka om god man

När ett utländskt ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas så snart som möjligt förordna en god man för barnet. Ansökan om god man för barnet görs i de flesta fall av Migrationsverket efter att barnet vänt sig dit för att söka asyl.

Tystnadsplikt

Gode mannen har ingen lagstadgad tystnadsplikt men ska självklart inte föra vidare känsliga uppgifter till utomstående. Gode mannen ska inte heller föra vidare information som berättats i förtroende.

Om överförmyndaren får kännedom om att det skett överträdelser enligt ovan kan det vara skäl för att entlediga den gode mannen.

Förslag på sidor