Tillfälliga godmanskap

Om ordinarie ställföreträdare på grund av jäv är förhindrad att företräda huvudmannen/den omyndige utser överförmyndaren en tillfällig god man. När dödsboet är avvecklat, alternativt det träffats avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, ska den gode mannen begära sig entledigad från uppdraget.

Överförmyndaren entledigar den gode mannen när det kan konstateras att uppdraget är slutfört.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00