Information med anledning av covid- 19

För att säkerställa och underlätta för våra huvudmän är det viktigt att du som ställföreträdare försäkrar dig om att det finns tillräckligt med pengar på din huvudmans transaktionskonto samt ombesörjer att huvudmän som bor på boende har tillgång till fickpengar. Pengarna ska räcka för en oviss tid framöver när rådande situation bland annat kan medföra att handläggningstiderna hos Samverkande överförmyndare avseende uttagsansökningar kan dra ut på tiden. Detta med hänsyn till att vi idag inte känner till den kommande utvecklingen eller tidsperspektivet när det gäller Coronaviruset, Covid-19. 

OBS! En del kommuner inför/infört besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboenden. Beslutet är en ren försiktighetsåtgärd med anledning av samhällsutvecklingen av det nya Coronaviruset.

Överförmyndaren har full förståelse för att du som är god man eller förvaltare inte kan besöka din huvudman en gång per månad, på grund av besöksrestriktioner och rekommendationer som syftar till att förhindra smittspridning. Däremot är det viktigt att ha löpande kontakt till exempel per telefon i den mån det går. Överförmyndaren kommer att ta hänsyn till detta när det gäller arvodering av ditt uppdrag och arvodet kommer inte att påverkas av en lägre besöksfrekvens under dessa omständigheter.

Du som är ställföreträdare och berörs av denna information kan på respektive kommuns hemsida läsa mer om besöksförbudet. Vi hänvisar till följande kommuners hemsidor, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad Tanum och Uddevalla för information med anledning av Coronaviruset, Covid-19.

Förslag på sidor