Kontakt samverkande överförmyndare

Sektionschef

Pernilla Andemore

Handläggare

Pernilla Törnell

Linda Otter (sjukskriven)

Pia Henriksson

Malin Lislerud

Anita Akselsen

Lena Engdahl

Granskare

Carola Bäckrud

Gunhild Rydbom

Sara Chalmers

Administratör

Elaheh Alasti

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00