Rättshandlingar som kräver samtycke

För vissa av de förvaltningsåtgärder som du vidtar å din huvudmans vägnar, fordras överförmyndarens samtycke. Åtgärder som fordrar överförmyndarens samtycke är inte giltiga, innan sådant samtycke medgetts. Kontakta alltid överförmyndaren i god tid, för att informera dig om vad som gäller.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00