Rättshandlingar som kräver samtycke

För vissa av de förvaltningsåtgärder som du vidtar på din huvudmans vägnar, fordras överförmyndarens samtycke. Åtgärder som fordrar överförmyndarens samtycke är inte giltiga, innan sådant samtycke medgetts. Kontakta alltid överförmyndaren i god tid, för att informera dig om vad som gäller.

Förslag på sidor