Årsräkning

Du som är god man eller förvaltare ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren. Innan du gör årsräkningen se information från Skatteveket angående utbetalning av arvode och sociala avgifter när huvudmannen ska betala. När du har ett uppdrag som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare, är huvudregeln att huvudmannen (den du är ställföreträdare för) ska betala arvodet. Skatteverkets hemsida »

Tekniska problem med våra blanketter

För att de ifyllningsbara blanketterna ska fungera korrekt spara ner blanketten/blanketterna och öppna i Adobe Reader

Lämna årsräkning

Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste du kontakta Samverkande överförmyndare och ansöka om anstånd. Efter den 28 februari kan vi inte bevilja anstånd.

Spara verifikationer

Det är viktigt att du som god man eller förvaltare sparar alla verifikationer för din huvudman. Detta skall sparas under hela uppdraget och får inte gallras undan. Varje år görs en särskild granskning av vissa årsredovisningar. Granskningen sker genom stickprov.

Försäkringskassan information vid årsredovisning

Ta kontakt med Försäkringskassan om du är god man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan. De hjälper dig om du behöver underlag inför årsredovisningen till överförmyndaren.

Försäkringskassans information »

Försäkringskassans information för dig som är god man eller förvaltare »

Granskning

Vi granskar årsräkningarna i den ordning de kommer in. Är årsräkningen korrekt utförd, på våra blanketter, med efterfrågat underlag enligt våra anvisningar innebär det också att du snabbare kan få din årsräkning åter. Beslut om arvode görs efter avslutad granskning.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Mer information

Ikon dokument/fil

Pärm- bilageregister

Pärm- och bilageregister.pdf

För dig som redovisar för barn under 18 år

Ikon dokument/fil

Anvisning årsräkning förmyndare till barn under 18 år

Anvisning årsräkning förmyndare.pdf
Ikon dokument/fil

Årsredovisning förmyndare till barn under 18 år

Års- och sluträkning förmyndare.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00