Sluträkning

Om ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats ska du lämna in en sluträkning till överförmyndaren. Orsaker till att uppdraget avslutas kan till exempel vara att din huvudman klarar sig själv i fortsättningen, att det har blivit ett byte av god man eller förvaltare eller att huvudmannen har avlidit.

I sluträkningen redovisas huvudmannens ekonomi under året fram till den dag som ditt uppdrag avslutats. I sluträkningen skickar du också in körjournal och redogörelseblankett, där du beskriver omfattningen av ditt uppdrag under perioden. I redogörelsen anger du också om du vill ha arvode för ditt uppdrag eller inte.

Sluträkningen ska vara inlämnad till överförmyndaren senast en månad från det att ditt uppdrag har upphört. Om du inte hinner lämna in din sluträkning inom den tiden måste du kontakta Samverkande överförmyndare och ansöka om anstånd.

Förslag på sidor