Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren. Länsstyrelsen kontrollerar att överförmyndaren följer gällande lagar och bestämmelser och att handläggningen sker på ett rättssäkert och korrekt sätt.

Riksdagens ombudsmän (JO) är valda för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer lagar och andra författningar i sin verksamhet.

Förslag på sidor