Tillfällig vistelse, sommargäst

Socialnämnden har fattat ett tillfälligt beslut som gäller från och med den 17 april 2020 och tillsvidare. Beslutet innebär att om du är bosatt i en annan kommun än Uddevalla, kommer du inte få dina insatser utförda av hemtjänsten vid din tillfälliga vistelse i Uddevalla kommun. Skälet till beslutet är den pågående pandemin av corona/covid-19.

Med anledning av fattat beslut gäller inte nedanstående information. För frågor kontakta handläggaren i din hemkommun.

Om du har beslut om till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård i din hemkommun och behöver stöd när du tillfälligt befinner dig i Uddevalla kommun, då ska du ta kontakt med din biståndshandläggare eller sjuksköterska i din hemkommun.

Hur fungerar det?

Beställning av insatser för hemtjänst och trygghetslarm görs av din biståndshandläggare i din hemkommun. För hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård behövs aktuell utredning och beslut på vilka insatser som ska utföras.

Vid hemtjänstinsatser har Uddevalla kommun ett valfrihetssystem som betyder att du kan välja utförare. Innan beställning skickas till Uddevalla kommun ska du ha valt utförare för hemtjänstinsatserna. Om du inte gör något val av utförare blir det automatiskt kommunen som utför hemtjänstinsatserna.

Läs mer om Val av utförare inom hemtjänsten

Vid behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ska legitimerad personal från din hemkommun kontakta aktuell enhetschef i Uddevalla kommun.

Om egenvård ska utföras av kommunens personal ska en läkarbedömning bifogas, enligt regler från Socialstyrelsen.

Till beslutsfattare i hemkommunen

Det är viktigt att beslutsfattare i hemkommunen tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt överförbart till de förhållanden som råder i din bostad i Uddevalla kommun.

Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toalettbesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte ska ingå då sådan eventuellt inte finns, med mera.

Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Den enskilde kanske lever i en familjegemenskap, är då serviceinsatserna på rätt nivå?

Beställning av insatser

Beställningsblankett för insatser inom både socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), samt ersättningsbelopp, ska vara ifylld och skickas till Biståndsavdelningen i Uddevalla kommun.

Tänk på, för att vi ska kunna planera din vistelse i Uddevalla kommun på bästa sätt så behöver vi få informationen minst fyra veckor innan du kommer.

Kontakt


 

Biståndshandläggare, biståndsavdelningen

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00