Trygghetslarm

För att öka tryggheten för dig som bor i eget hem finns möjlighet att få trygghetslarm. Genom att trycka på trygghetslarmet får du kontakt med larmcentralen som alltid är bemannad. Larmcentralen dirigerar personal som kan ge dig hjälp och stöd vid behov.

För att ansöka om trygghetslarm måste du vända dig till din biståndshandläggare på socialtjänstens biståndsenhet alternativt till din socialsekreterare om du har boendestöd.

Kontakt


Biståndshandläggare, Biståndsenhet SoL

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Fax
0522-696761

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

 

Socialsekreterare Biståndsenhet SoL, LSS och LVM

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00