Trygghetslarm

Trygghetslarm på en äldre persons handled.

För att öka tryggheten för dig som bor i eget hem finns möjlighet att få trygghetslarm. Genom att trycka på trygghetslarmet får du kontakt med larmcentralen som alltid är bemannad. Larmcentralen dirigerar personal som kan ge dig hjälp och stöd vid behov.

För att ansöka om trygghetslarm ska du vända dig till en biståndshandläggare på socialtjänstens biståndsenhet alternativt till din socialsekreterare om du har boendestöd.

När du inte längra ska ha trygghetslarmet, kan du, eller anhörig, boka en tid för nedtagning, via en digital tjänst.

Kontakt

Biståndshandläggare

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post
kommunen@uddevalla.se

Socialsekreterare Biståndsenhet SoL, LSS och LVM

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor