Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag av kommunen för att anpassa din bostad så att den fungerar för dig. Det kan handla om att till exempel ta bort trösklar, byta badkaret till en dusch eller ordna en ramp vid entrén. 

Bostadsanpassningsbidrag gäller privatbostäder. Du kan få bidrag för att anpassa ditt hus eller lägenhet men inte fritidsboende.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärderna är nödvändiga och att behovet inte kan ordnas på enklare sätt genom till exempel hjälpmedel.

Vem kan söka?

Du som har bestående funktionsnedsättning till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, kognitivt funktionshinder eller allergi som medför att du behöver anpassa din bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Vad kan du få bidrag för?

Bidraget ska användas till åtgärder som ger dig möjlighet till självständigt liv i ett eget boende, så att du kan:

  • Förflytta dig in, ut och inom bostaden
  • Laga mat
  • Sköta hygien
  • Sova eller vila

När du byter bostad eller bygger nytt ska du välja en lämplig bostad och kan endast få bidrag till kostnadskrävande åtgärder om du har särskilda skäl.

Kontakta alltid kommunen för rådgivning vid byte av bostad.

Hur mycket kan du få i bidrag?

Bidraget motsvarar en skälig kostnad för beviljade åtgärder. Om du väljer annan lösning än vad kommunen föreslagit så får du själv betala merkostnaden.

Hur söker du?

Du söker bostadsbidrag genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka de problem du får i din bostad till följd av din funktionsnedsättning.

Vilka kontakter kan du behöva ta?

  • Bor du i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt ska du först kontakta din fastighetsägare för att få de sökta åtgärderna godkända.
  • Du behöver ett intyg från din arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig.
  • Du behöver kontakta en hantverkare eller be Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälpa dig att skaffa en hantverkare. Om du anlitar egen hantverkare bör du begära in offert som du sedan bifogar i din ansökan. Tänk på att inte ingå avtal med hantverkare innan du har fått beslut om bidrag.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Ansökan om bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag.pdf
Ikon dokument/fil

Vår service – din rättighet

Servicedeklaration bostadsanpassning 2013.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00