Hjälpmedel

Du som har kommunal hemsjukvård eller bor på ett äldreboende/vård- och omsorgsboende och har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel. Det kan vara rollator, förhöjningar till stolar och rullstol eller annat som gör att du kan klara vardagen bättre.

Det är främst arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) som bedömer ditt behov av hjälpmedel. Personliga hjälpmedel i det dagliga livet är en del av rehabiliteringsarbetet och förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsinsats.

Alla hjälpmedel är till låns och ska lämnas tillbaka när de inte används. Vid lån av rollator och manuell rullstol betalar du en förskrivningsavgift.

Om bedömningen visar att hjälpmedelsbehovet inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar får du köpa ditt hjälpmedel själv. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan ge råd om produkter som du kan köpa.

Smarta prylar och ny teknik

Hjälpmedel är inte bara toalettförhöjningar och rollatorer, det finns även smarta prylar och ny teknik/välfärdsteknik som gör vardagen enklare och livet tryggare. På Ryttarens café och aktivitetscenter i Uddevalla finns en inspirationsmiljö som är öppen för alla att besöka. Inspirationsmiljön är en mötesplats för välfärdsteknik där alla som vill kan lära sig mer och ställa frågor.

Läs mer om inspirationsmiljön

Mer information

Läs mer på 1177.se om hur det går till för att få ett hjälpmedel

Förslag på sidor