Inspirationsmiljö för välfärdsteknik

Möblerat rum med matgrupp och lampa.

På Ryttaren café och aktivitetscenter i centrala Uddevalla har vi en inspirationsmiljö som är öppen för alla som är nyfikna på välfärdstekniken vi använder inom kommunen.

Syftet med inspirationsmiljön är att ge dig som kommuninvånare möjlighet att se och prova på välfärdstekniska lösningar. Välfärdsteknik är digital teknik med syfte att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.

Inspirationsmiljön är en mötesplats för välfärdsteknik där alla som vill kan lära sig mer och ställa frågor.

Hitta till Ryttaren café och aktivitetscenter

Träffpunkten Ryttaren ligger i centrala Uddevalla på Södra Drottninggatan 16, du hittar mer information och aktuella öppettider på webbsidan Ryttaren café och aktivitetscenter.

Frågor

Om du vill boka tid för ett besök i inspirationsmiljön är du välkommen att kontakta:
Ryttarens café, telefon 0522-69 51 03 eller mejla caferyttaren@uddevalla.se

Mer om välfärdsteknik

Uddevalla kommun arbetar med välfärdsteknik för att öka självständighet, delaktighet och trygghet för personer som är i behov av stöttning och/eller hjälp. Du hittar mer information på webbsidan Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg.

Möblerat rum med soffgrupp.

Inspirationsmiljön vill visa hur välfärdsteknik kan underlätta vardagen.

Möblerat rum med tv.

Inspirationsmiljön innehåller smarta saker till hjälp i vardagen.

Hjälpmedel, en tydlig fjärrkontroll till TV.

Exempel på smarta saker; en tydlig fjärrkontroll till TV.

En surfplatta med appar som gör det lättare att laga mat.

Smarta appar gör det lättare att laga mat.

Förslag på sidor