Arbete för nyanlända

Arbetsförmedlingen ger stöd, råd och information till arbetssökande. Arbetsförmedlingen har information på olika språk om vägen till arbete för nyanlända.

Uddevalla kommun har studie- och yrkesvägledning, vuxenutbildning samt praktik och korta anställningar för arbetssökande.

Den som inte är EU-medborgare och som vill arbeta i Sverige måste ha arbetstillstånd. En person som söker asyl behöver vara undantagen från kravet på arbetstillstånd för att få arbeta.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00