Integrationssamverkan i Fyrbodal

Samarbete och samverkan runt integrationsfrågor är viktigt för att skapa ännu bättre förutsättningar för tidiga och effektiva insatser för nyanländas etablering. Kommunernas organisation och arbetssätt förändras kontinuerligt utifrån behov, prioriteringar och antalet nyanlända.

För att möta kommunernas behov har Fyrbodals Kommunalförbund har genom projektet Integrationssamverkan Fyrbodal skapat en hemsida https://www.fyrbodal.se/projekt/valfardsutveckling/integrationssamverkan/ för information, kunskapsutbyte och ökad samverkan runt integrationsfrågor i Fyrbodal. Följ hemsidan för information om goda exempel, konferenser, aktuella utlysningar, strukturella förändringar etcetera.

Kort om projektet Integrationssamverkan Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund har fått i uppdrag från samtliga 14 medlemskommuner att öka förutsättningarna för samverkan och samordning mellan kommunerna i Fyrbodal.

Projektet startade upp november 2022 och håller på i ett år med hjälp av projektmedel från Länsstyrelsen i Västra Götaland (§37-medel).

Projektet jobbar bland annat med:

  • Workshops för ökad samverkan. Vi utgår från olika teman kopplade till kommunernas prioriterade områden
  • Spridning av goda exempel från vårat område
  • Gemensam digital plattform för kontinuerlig dialog och informationsspridning mellan kommunerna
  • Hitta former för långsiktigt nätverkande mellan kommunerna

Läs mer om vad som händer i projektet, ta del av goda exempel från vår delregion eller hitta annan information om integration på olika samhällsnivåer genom att besöka Fyrbodals hemsida (Integrationssamverkan Fyrbodal - Fyrbodals kommunalförbund).

 

Eller följ oss på sociala medier

Linkedin

Facebook


Kontaktuppgifter till projektledarna:

Eva Nilsson

Telefon: 0522 - 44 08 34

eva.nilsson@fyrbodal.se

Jeanette Karlsson

Telefon: 0522 - 44 08 68

jeanette.karlsson@fyrbodal.se

Förslag på sidor