Så kan du engagera dig

Vi får många frågor om vad kommunen gör för de människor som har flytt från sina hemländer till Sverige och Uddevalla.

Här kan du läsa om kommunens arbete och hur du kan göra en insats.

Erbjuda familjehem

Kan du tänka dig att erbjuda barn och ungdomar en fast punkt i tillvaron och hjälpa dem att landa i Sverige? Att vara familjehem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem under längre eller kortare tid.

Vill du bli familjehem

God man

Ensamkommande barn tilldelas en god man om de saknar uppehållstillstånd. Som god man är du en företrädare för barnet i olika frågor som rör boende, skola, kontakter med myndigheter med mera. En grundläggande uppgift är att se till att barnet får en trygg tillvaro.

God man för ensamkommande barn

Övrig hjälp

Som privatperson är det främst till frivilligorganisationer och föreningar du kan vända dig för att vara ett stöd med din tid, kraft och kunskap. Om du vill skänka saker eller kläder bör du fråga först vad man har för behov för tillfället.

Förslag på sidor