Nätverk för integration och inkludering

Under 2019 har Uddevalla kommun genomfört tre medborgardialoger om segregation tillsammans med invånare från Uddevalla. Invånarna har fått komma med förslag på hur vi kan bryta segregationen tillsammans.

I september bjöds Uddevallaborna in till Medborgarbudget. Sex fokusområden med olika aktivitetsförslag att rösta på presenterades. De vinnande områdena blev:

  • Mänskliga rättigheter, diskriminering och attitydförändring
  • Mötas genom föreningslivet
  • Samhällsinformation för gamla och nya svenskar

Dessa områden har nu Uddevalla kommun, Uddevallas föreningar och invånare bildat gemensamma arbetsgrupper kring. Varje arbetsgrupp har en egen verksamhetsbudget att förfoga över. En tjänsteperson från kommunens integrationsenhet är sammankallande för varje grupp. Målet är att aktiviteterna inom fokusområdena ska vara genomförda eller påbörjade fram till sommaren 2020.

Denna satsning, Tillsammans för inkludering, finansieras med hjälp av de riktade statsbidrag som 32 medelstora eller stora kommuner fått från den statliga myndigheten Delegationen mot segregation. Uddevalla får del av dessa statsbidrag på grund av de stora skillnaderna i livsvillkor mellan olika delar av vår kommun. Under 2018-2020 genomförs en rad satsningar med stöd från detta statsbidrag i Uddevalla kommun.

Tillsammans för inkludering är en fortsättning på det integrationsnätverk som möttes, genomförde projekt och anordnade kultur- och integrationsmässor under 2016-2019 med stöd från bland annat hälsopolitiska rådet.

Vill du engagera dig i en arbetsgrupp för att bryta segregationen?

Kontakt

Linnea Lindgren, +46 522‑69 70 11

Kvalitetsstrateg

linnea.lindgren@uddevalla.se

Barn och utbildningskontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Petra Viita, +46 522‑69 64 26

Ungdomskonsulent

petra.viita@uddevalla.se

Nike (ama) Junogatan 4

45142 

UDDEVALLA

Siv Tengberg, +46 721‑46 26 60

Handläggare

siv.tengberg@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00