Nätverk för integration och inkludering

Idag när så många människor har flytt till Sverige och Uddevalla, behöver mycket göras för att välkomna våra nya uddevallabor på ett bra sätt. Behoven är stora och många gör redan mycket.

Uddevalla kommun har därför startat ett nätverk för integration/inkludering som heter Tillsammans för inkludering. Här kan ideella organisationer, föreningar, nätverk och kommunala verksamheter mötas och samverka.

Tillsammans kan vi göra både fler och bättre insatser om vi som arbetar aktivt för integration delar erfarenheter, kunskaper och idéer med varandra.

Det går att ansöka om stöd

Tack vare medel från Hälsopolitiska rådet har nätverket sökbara ekonomiska medel för de organisationer som medverkar. Dessa pengar ska gå till att utveckla organisationernas arbete för inkludering/integration samt mot rasism och främlingsfientlighet.

Kontakt

Linnea Lindgren, +46 522‑69 61 44

Samordnare

linnea.lindgren@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavd/integration Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Broschyr om nätverket Tillsammans för inkludering

Tillsammans för inkludering okt 2017.pdf
Ikon dokument/fil

Aktiviteter tillsammans för inkludering

Broschyr tillsammans vår 2018.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00