Samhällsguide Uddevalla

Samhällsguider

Genom Samhällsguide Uddevalla vill Uddevalla kommun underlätta för nyanlända och etablerade svenskar att mötas och lära känna varandra. Vi gör detta möjligt genom personliga matchningar av individer, grupper, par och familjer samt genom gruppaktiviteter.

Vill du vara med?

Idag är det ofta så att vi inte möter varandra naturligt. Vilka är dina nya grannar och arbetskamrater? Kan ni förstå varandra och bli vänner? Kan du, och kanske din partner, familj eller vänner, bidra till att nya uddevallabor känner sig välkomna?

Syftet är att:

  • nyanlända ska få möjlighet att öva på svenska tillsammans med någon som pratar flytande svenska
  • nyanlända och etablerade Uddevallabor ska få ett större och bredare socialt kontaktnät
  • bidra till nya vänskaper och motverka fördomar
  • ge personer som är väl etablerade i Sverige en möjlighet att välkomna nyanlända in i det svenska samhället och i Uddevalla
  • skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt
  • förhindra att nyanlända blir ensamma och isolerade när de kommer till Sverige

Så här går det till:

1. Anmäl dig via våra formulär. Jag vill bli Samhällsguide » Jag vill ha en Samhällsguide »

2. Vi hör av oss för att boka tid för en intervju.
3. Vi försöker hitta en matchning åt dig med någon du verkar passa ihop med.
4. Vi bjuder in er som matchats till ett presentationsmöte hos oss.
5. Ni träffas så ofta och länge ni vill. Du och din matchning bestämmer själva vad ni gör och hur ofta ni ses.
6. När ni har träffats ett tag hör vi av oss och frågar hur det går. Kontakten är frivillig och ömsesidig.
7. Vi bjuder in till gruppaktiviteter cirka en gång per månad exempel; friluftsaktiviteter, kulturaktiviteter, knytkalas, båtturer med mera. Vi jobbar nära många av kommunens studieförbund och föreningar och tillsammans uppmuntrar vi till att möten mellan nyanlända och svenskar uppstår.

Kontakt

Siv Tengberg, +46 721‑46 26 60

Handläggare

siv.tengberg@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Linnea Lindgren, +46 522‑69 70 11

Kvalitetsstrateg

linnea.lindgren@uddevalla.se

Barn och utbildningskontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00