Vilket stöd finns att få?

Oavsett skälet till att du bosätter dig i Uddevalla så har du samma rättigheter och skyldigheter som alla andra uddevallabor. Det gäller till exempel alla barns rätt till förskola och skola.

Varje nyanländ invandrare ska få kunskaper om det svenska samhället, få förutsättningar att lära sig det svenska språket i tal och skrift samt få stöd och hjälp till ett arbete och egen försörjning.

Det här erbjuder vi i Uddevalla kommun:

Mottagningssamtal

Alla nyanlända erbjuds mottagningssamtal.

Alla nyanlända erbjuds mottagningssamtal.

Som en del av mottagandet erbjuder Uddevalla kommun alla som är nyanlända invandrare att komma på mottagningssamtal. Mottagningssamtalet utgår från dina behov och frågor: Hur fungerar samhället? Vart vänder jag mig i olika frågor? med mera.

Är ni en barnfamilj finns kanske en rektor från förskolan eller en lärare från grundskolan med. Det kan också finnas en socialsekreterare på plats, liksom en samhällskommunikatör som kan den nyanländes språk, samt personal från arbetsmarknadsavdelningen.

Vill du boka ett mottagningssamtal kan du tala med din handläggare eller kontakta kontaktcenter 0522-69 60 00.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar och praktiskt vardagsliv, till exempel kultur, traditioner, politik, rättsväsende, sjukvård, bostad och skola.

Utbildningen är till för:

  • dig som är nyanländ och som är inskriven i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.
  • vissa nyanlända anhöriginvandrare.

Utbildningen är på ditt eget språk. Du får lyssna, fråga och diskutera. Det ingår även studiebesök. Efter kursen får du ett intyg. Kursen är kostnadsfri.

För anmälan, kontakta handläggare Mohammad Al-Salihi telefon: 070-161 28 96.

SFI, Svenska för invandrare

Uddevalla vuxenutbildning erbjuder alla nyanlända utbildning i svenska.

SFI, Uddevalla vuxenutbildning

Mötesplats

I Uddevalla finns mötesplats Dalaberg som är till för alla. På mötesplatsen kan du bland annat träffa samhällsvägledare och besöka Jobbcaféet.

Mötesplats Dalaberg

Bibliotek

Det finns tre bibliotek i Uddevalla kommun: Stadsbiblioteket, Dalabergs bibliotek och Ljungskile bibliotek. Här kan du låna böcker, läsa dagstidningar, läsa tidskrifter på svenska och andra språk samt kopiering, skanning och utskrifter. På Stadsbiblioteket finns studieplatser samt tre studierum för 2-4 personer.

Bibliotek

Socialt och ekonomiskt stöd

Om du eller din familj behöver socialt stöd eller är i behov av tillfälligt ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) kan du kontakta försörjningsstöd på arbetsmarknadsavdelningen, telefon: 0522-69 60 00 (vx).

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Förslag på sidor