Testsida av God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla. asdf

God man

God man

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn

Förvaltare

Förvaltare

Förmyndare

Förmyndare

Redovisning

Redovisning

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis

Rättshandlingar som kräver samtycke

Rättshandlingar som kräver samtycke

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Att vara god man/förvaltare någonting för dig?

Att vara god man/förvaltare någonting för dig?

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla. I varje kommun finns en ansvarig överförmyndare, men den personen handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Granskning av årsräkningar

Av det totala antalet årsräkningar som inkommit är nu 28 % färdiggranskade 2023-04-05.

Det är viktigt att sätta på tillräckligt mycket porto på de brev som skickas till Samverkande överförmyndare. Vi löser inte ut brev som är för dåligt frankerade.

God man och förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman digitalt via Mina sidor hos Försäkringskassan.

Man kan även beställa underlag till årsräkning/sluträkning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats:

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare - Försäkringskassan

Det är viktigt att veta vad en god man, förvaltare får och inte får göra med pengar och annan egendom för någon annan persons räkning.
Svenska bankföreningen har bra information »

Telefontid

Måndag, onsdag och fredag 10.00-11.00 samt tisdag och torsdag, 14.30-15.30
telefon 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

E-post

Det går också bra att mejla oss på e-post overformyndaren@uddevalla.se

Besöksadress och postadress

Vår besöksadress är Strömstadsvägen 28, Uddevalla och vår postadress är Uddevalla kommun, Samverkande överförmyndare, 451 81 Uddevalla.


Hantera prenumeration

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren

+46 522‑69 83 38

overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Nyheter