Boende med stöd vid missbruk vid missbruk

I Uddevalla kommun finns boende i olika former med inriktning på missbruksbehandling, stöd/omsorg och tillsyn med hjälp av erfaren personal.

Stöd- och boendegruppen hjälper till:

  • om du vill sluta med ditt missbruk och vill ansöka om drogfritt boende med stöd.
  • om du blivit bostadslös, har ett missbruk och har svårt att klara ditt boende på egen hand.

Hur kan jag få hjälp?

Om du har ett missbruk och vill ansöka om någon form av boende måste du först kontakta en socialsekreterare på Utredningsgruppen. Socialsekreteraren hjälper till med ansökan och sedan görs en utredning för att se vilket behov du har.

Läs mer om utredningsgruppen

Vilka slags boenden finns?

Stödboendet Fyren

Fyren är ett drogfritt boende som består av sju platser. Här får du tillgång till en möblerad lägenhet om ett rum, kokvrå, toalett och dusch. I källaren finns gemensamma lokaler som kök, TV-rum, träningslokal och ett datarum. Personalen består av behandlingsassistenter och arbetsinstruktör. Du betalar en kostnad per dygn.

Vid beslut om att få bo på Fyren krävs att du följer en individuell genomförandeplan. Den innehåller bland annat att du ska drogtesta dig varje dag, regelbundna stödsamtal med personalen samt att du ska börja arbetsträna om du inte redan har ett arbete eller sysselsättning. Arbetsträningen sker på Arbo. Där arbetar man med snickerier, svetsarbeten, trädgårdsarbete i koloniträdgård med mera.

Akutboende

Du som är inne i ett allvarligt missbruk som gjort att du förlorat tak över huvudet har möjlighet att få akut hjälp i kommunens akutboende. Här har du alltid eget rum, men kan ibland få dela gemensamma utrymmen såsom kök, allrum, dusch och toalett med andra boende. Du betalar en kostnad per dygn.

För att få bo i kommunens akutboende krävs att du följer vissa ordningsregler. Tillsyn sker varje vardag av personal.

Externt stödboende

Du som befinner dig i ett missbruk och inte känner dig motiverad att förändra detta, men ändå behöver stöd i ditt boende, kan få hjälp genom så kallat externt stödboende. Här bor du i egen lägenhet med särskilt kontrakt och du får hjälp med boendeträning, social träning, daglig tillsyn och viss dagverksamhet.

I nära anslutning till det externa stödboendet finns en personallägenhet. Här jobbar behandlingsassistenter och till dem kan du vända dig om du har något problem eller bara vill prata en stund.

Lyktan servicebostäder

Lyktan är ett serviceboende för äldre missbrukare som på grund av sociala problem inte kan klara ett boende. För att kunna få ett boende på Lyktan ska du ha ett stort omvårdnadsbehov, till exempel behöver du hjälp med städning, tvätt, hygien eller matlagning och hjälp från hemtjänsten är inte tillräckligt.

Hyran för en lägenhet med kontrakt varierar beroende på storleken. Kostnad för matabonnemang och vårdavgift tillkommer. Storleken på vårdavgiften avgörs av omvårdnadsbehovet och din inkomst.

Kontakt

Stöd- och boendegruppen

Telefon

0522-69 77 03

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten
Håljutegatan 3A
451 41 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00