Insatser vid spelmissbruk

Det finns olika insatser för att få hjälp med problematiken kring spelmissbruk. Här beskrivs vem som gör vad.

Regionens ansvar - behandling och terapi

Missbruk av spel om pengar och mycket svår psykiatrisk problematik

 • Stora ekonomiska problem samt suicidrisk
 • Psykiatrisk vård, slutenvård och när stabilitet har uppnåtts, socialtjänstens insatser

Uddevalla kommuns ansvar

Missbruk av spel om pengar samt lätt till mellansvår psykiatrisk problematik

Stora ekonomiska problem med:

 • risk för hemlöshet
 • kombinerat med annat missbruk
 • kombinerat med psykisk problematik till exempel depression och ångest

Vem hjälper till?

 • Avdelningen för vuxen och funktionshinder, enheten för missbruksstöd utreder och sätter in insatser
 • Ekonomisk rådgivning av budget- och skuldrådgivare
 • Kompassen erbjuder gruppbehandling KBT av vuxna och individuell samtalsbehandling
  av ungdamar
 • Försörjningsstöd utreder ekonomisk situation
 • Möjlighet att söka god man/anmäla behov av god man/ förvaltare
 • Samverkan mellan socialtjänsten Kompassen och Landstinget psykiatri

Missbruk av spel om pengar

 • Avdelningen för vuxen och funktionshinder, enheten för missbruksstöd utreder stödbehov (till exempel samtalsstöd)
 • Ekonomisk rådgivning av budget- och skuldrådgivare
 • Kompassen erbjuder gruppbehandling KBT av vuxna och individuell somtalsbehandling av ungdomar

Förebyggande insatser

 • Drogförebyggande samordnare
 • Anhörigcentralen
 • Stöd till barn och unga som anhöriga
 • Fältsekreterare
 • Konsument Uddevalla

Insatstrappa vid spelmissbruk

Kontakt

Det finns olika typer av insatser. Är du osäker på vart du ska vända dig kontakta Avdelningen för vuxen och funktionshinder, enheten för missbruksstöd.

Telefon 0522-69 60 00 för rådgivning

Förslag på sidor