Insatser vid spelmissbruk

Insatser för arbete med problematiken kring spelmissbruk. Vem gör vad?

Landstingets ansvar - behandling och terapi

Missbruk av spel om pengar och mycket svår psykiatrisk problematik

 • Stora ekonomiska problem samt suicidrisk
 • Psykiatrisk vård, slutenvård och när stabilitet har uppnåtts, socialtjänstens insatser

Uddevalla kommuns ansvar

Missbruk av spel om pengar samt lätt till mellansvår psykiatrisk problematik

Stora ekonomiska problem med:

 • risk för hemlöshet
 • kombinerat med annat missbruk
 • kombinerat med psykisk problematik till exempel depression och ångest

Vem hjälper till?

 • Sektionen missbruk socialpsykiatri utreder och sätter in insatser
 • Ekonomisk rådgivning av budget- och skuldrådgivare
 • Kompassen erbjuder gruppbehandling KBT av vuxna och individuell samtalsbehandling
  av ungdamar
 • Försörjningsstöd utreder ekonomisk situation
 • Möjlighet att söka god man/anmäla behov av god man/ förvaltare
 • Samverkan mellan socialtjänsten Kompassen och Landstinget psykiatri

Missbruk av spel om pengar

 • Sektionen missbruk socialpsykiatri utreder stödbehov (till exempel samtalsstöd)
 • Ekonomisk rådgivning av budget- och skuldrådgivare
 • Kompassen erbjuder gruppbehandling KBT av vuxna och individuell somtalsbehandling av ungdomar

Förebyggande insatser

 • Drogförebyggande samordnare
 • Musslan
 • Anhörigcentralen
 • Fältsekreterare
 • Konsument Uddevalla

Insatstrappa vid spelmissbruk

Kontakt

Det finns olika typer av insatser. Är du osäker på vart du ska vända dig kontakta sektionen för missbruk och socialpsykiatri.

Telefon 0522-69 67 00 för rådgivning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00