Kompassen

Kompassens öppenvårdsmottagning i Uddevalla välkomnar dig som behöver stöd och behandling för missbruks- och beroendeproblematik eller vill ha information om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

Till oss kan du vända dig direkt, utan att ansöka. Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig. Det kostar inget att få hjälp på Kompassen.

Om du är under 25 år kan du läsa mer under Kompassen Ung.

Vill du sluta använda droger och alkohol eller har ett spelmissbruk, men tänkt att du inte klarar det på egen hand och vill ha hjälp? Är du orolig för din hälsa och hur drogerna och spelandet påverkat dig? Vi erbjuder stöd i olika former för dig. Till oss kan du också vända dig om du spelar om pengar.

Vem kan få hjälp?

  • Du som har problem med alkohol, narkotika eller har ett spelmissbruk
  • Du som är anhörig till någon med missbruk eller beroende
  • Du ska vara folkbokförd i Uddevalla kommun

Vi som arbetar på Kompassen är kuratorer. Vi har tystnadsplikt.

Kostnadsfria grupper vår och höst

Vid behov anordnar vi olika grupper. Det behöver vara minst sex deltagare för att gruppen ska starta.

Spelmissbruk

Har du förlorat kontrollen över ditt spelande? Gruppen vänder sig till vuxna personer som har problem med spel om pengar. I gruppen får du träffa andra i samma situation och vi tar upp olika teman som berör spelberoende och strategier för att hantera ditt missbruk.

Som skriven i Uddevalla kommun har du möjligheten att kontakta Spelberoendes förening, stödgruppen i Trollhättan och föreningen i Göteborg, telefon 031-704 14 41.

Återfallsprevention

För att hålla dig nykter och drogfri över tid behöver du ett sätt att hantera risksituationer och sug. I gruppen får du träffa andra i samma situation. Exempel på teman som vi tar upp i gruppen är triggers, risksituationer, sug, stress och postakut abstinens.

Anhöriga till personer med missbruksproblem

Lever du i en bekymmersam situation där någon i din närhet dricker för mycket alkohol, tar narkotika eller spelar om pengar? Du som är anhörig och skriven i Uddevalla, kan träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. Vi tar upp olika teman som berör missbruk och dess konsekvenser i relationer, och vad du som anhörig kan göra för att må bättre.

NADA-öronakupunktur

På Kompassen erbjuder vi möjlighet att få Nada akupunktur i grupp. Öronakupunktur enligt NADA-metoden har visats sig effektiv vid beroende, oro, ångest och sömnstörningar. Rent praktiskt går en behandling till så, att du får fem tunna, sterila nålar på bestämda punkter i båda öronen. Nålarna får sitta i cirka 40 minuter, du vilar under tiden och kan lyssna på stillsam musik. NADA-akupunktur stör inte annan behandling, om du till exempel använder läkemedel kan du fortsätta med dessa precis som vanligt.

Välkommen att kontakta oss per telefon för rådgivning eller tidbokning för ett första samtal.

Smilla gruppen

Är du gravid eller har små barn och är orolig över eget eller närståendes drickande/drogande har vi en grupp på Dalabergs öppna förskola som träffas en eftermiddag i veckan.
Mer information på Dalabergs öppna förskola »

Kontakt

Telefon
0522-69 51 09
Ange ditt namn, telefon och vad ärendet gäller. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

E-post
kompassen@uddevalla.se

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Öppettider
Måndag 8.00-18.30
Tisdag - torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-14.30

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00