Kompassen

Kompassens öppenvårdsmottagning vänder sig till dig som behöver stöd och behandling för missbruks- och beroendeproblematik eller vill ha information om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

Till oss kan du vända dig direkt, utan att ansöka. Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig. Det kostar inget att få hjälp på Kompassen. Om du är under 20 år kan du läsa mer om stöd och hjälp under Mini-Maria.

Vill du sluta använda droger och alkohol eller har ett spelmissbruk, men känner att du inte klarar det på egen hand och vill ha hjälp? Är du orolig för din hälsa och hur drogerna och spelandet påverkat dig?

Vi erbjuder stöd i olika former för dig. Till oss kan du också vända dig om du spelar om pengar.

Vem kan få hjälp?

  • Du som har problem med alkohol, narkotika eller har ett spelmissbruk
  • Du som är anhörig till någon med missbruk eller beroende
  • Du ska vara folkbokförd i Uddevalla kommun
  • Är du förälder med minderåriga barn, eller är mellan 20-30 år, kan du erbjudas en individuell samtalskontakt. I övrigt erbjuder vi råd och information samt olika gruppverksamheter.

Vi som arbetar på Kompassen är kuratorer och vi har tystnadsplikt.

Kostnadsfria grupper vår och höst

Vid behov anordnar vi olika grupper. Det behöver vara minst sex deltagare för att gruppen ska starta. Kontakta oss för mer information och anmälan.

Anhöriga till personer med missbruksproblem

Lever du i en bekymmersam situation där någon i din närhet dricker för mycket alkohol, tar narkotika eller spelar om pengar? Du som är anhörig och skriven i Uddevalla, kan träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. Vi tar upp olika teman som berör missbruk och dess konsekvenser i relationer, och vad du som anhörig kan göra för att må bättre.

Smilla-gruppen

Är du gravid eller har små barn och är orolig över eget eller närståendes drickande/drogande har vi en grupp på Dalabergs öppna förskola som träffas en eftermiddag i veckan.
Mer information på Dalabergs öppna förskola »

Återfallsprevention

För att hålla dig nykter och drogfri över tid behöver du ett sätt att hantera risksituationer och sug. I gruppen får du träffa andra i samma situation. Exempel på teman som vi tar upp i gruppen är triggers, risksituationer, sug, stress och postakut abstinens.

Spelmissbruk

Har du förlorat kontrollen över ditt spelande? Vi har gruppverksamhet som vänder sig till vuxna personer som har problem med spel om pengar. I gruppen får du träffa andra i samma situation och vi tar upp olika teman som berör spelberoende och strategier för att hantera ditt missbruk.

Som skriven i Uddevalla kommun har du möjligheten att kontakta Spelberoendes förening, stödgruppen i Trollhättan och föreningen i Göteborg, telefon 031-704 14 41.

Socialtjänsten och vården ska erbjuda psykosocialt stöd och rådgivning samt behandling till personer med spelberoende. Du kan vända dig till din vårdcentral, till specialistpsykiatrin eller till oss inom socialtjänsten vid behov. Även du som är anhörig har rätt att få stöd och råd. Inom VG-regionen finns även en specialistmottagning för spelberoende och skärmhälsa.

Kontakt

Kompassen

Telefon
0522-69 51 09
När du ringer kommer du till vår telefonsvarare. Ange ditt namn, telefon och vad ärendet gäller. Vi kontaktar dig så snart vi kan. Besök tas emot efter tidsbokning.

E-post
kompassen@uddevalla.se

Adress
Kompassen, Uddevalla kommun
Socialtjänsten
Södergatan 11
451 81 Uddevalla

Öppettider
Måndag 8.00-18.30
Tisdag - torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-14.30

Förslag på sidor