Missbruk orosanmälan

En orosanmälan gör du om någon i din närhet har tappat kontrollen på sin relation till alkohol eller droger eller spel om pengar och på egen hand har svårt att bryta eller ta sig ur sitt missbruk. Arbetar du till exempel inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård så har du anmälningsskyldighet.

Är du privatperson anmäler du av omtanke för den anmälan berör, vilket är helt frivilligt. Är du privatperson kan du även vara anonym. I så fall är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar, men ur sekretessynpunkt kan vi inte återkoppla vad som hänt och om någon insats blir aktuell. Fortsätter oron är du välkommen att göra en ny anmälan.

Du kan göra en anmälan genom att ringa avdelningen för vuxen och funktionshinder. Du kan också göra din orosanmälan via vår E-tjänst, klicka på länken Orosanmälan vid missbruk.

Om din oro gäller ett barn eller ungdom 0-20 år bosatta i Uddevalla kommun ska du göra din orosanmälan via vår E-tjänst för orosanmälan barn och unga alternativt skriftligt eller muntligt hos Mottagningsgruppen, avdelningen för barn och unga. Klicka på länken för mer information om orosanmälan barn och unga.

Kontakt

Om det är under kontorstid kan du kontakta avdelning för vuxen och funktionshinder för att diskutera din oro och få råd eller stöd.

Socialsekreterare, avdelning för vuxen och funktionshinder

Telefontid
Måndag - fredag 8.30 - 9.30. Övrig tid nås socialsekreterare via kommunens växel.

Telefon 0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Efter kontorstid kan du ringa socialjouren:

Socialjouren

Telefon
0522-69 74 44

Telefontid
Måndag - torsdag 16.30-23.00
Fredag 15.30-02.00
Lördag 16.00-02.00
Söndag 16.00-23.00 

Övrig tid nås socialjouren via polisen 112.

Förslag på sidor