Utredningsgruppen

Till utredningsgruppen är du välkommen att vända dig om du har ett allvarligt missbruk av alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Är du under 20 år ska du istället vända dig till Mottagningsgruppen, avdelningen för barn och unga, telefon 0522-69 68 00.

När ska du kontakta utredningsgruppen?

  • Om du har ett allvarligt missbruk och vill förändra dina vanor, men behöver stöd för att klara det. Det kan handla om att du behöver hjälp med ditt missbruk och beroende för att kunna behålla eller skaffa bostad, arbete, familj och vänner.
  • Om du är anhörig eller god vän med någon som missbrukar och som du inte själv kan hjälpa ut ur missbruket. Då är du välkommen att kontakta Utredningsgruppen för att den du oroar dig för ska få hjälp.
  • Anmälan. Märker du att någon börjar fara illa av sitt missbruk och inte själv söker hjälp kan du anmäla detta till Utredningsgruppen. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte talar om vem du är.

Hur fungerar det?

I de flesta fall får du först träffa en socialsekreterare. Genom samtal utreder ni tillsammans hur din situation ser ut. Efter utredningen får du ett beslut som utgår från vad som är det mest akuta hjälpbehovet för dig, och vad du behöver hjälp med på längre sikt. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Sekretess

Vid kontakt med Utredningsgruppen skyddas du av Offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att socialsekreteraren har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Kontakt

Utredningsgruppen

Telefontid
Måndag - fredag 8.30 - 9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor