Hemsjukvård

Bor du på ett vård- och omsorgsboende, exempelvis äldreboende eller gruppbostad, har du hemsjukvård från kommunen. Du kan även ha rätt till hemsjukvård i din bostad om du har ett varaktigt behov av vård och omsorg i hemmet.

Hemsjukvården i kommunen utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster). Ibland kan dessa delegera sjukvårdsuppgifter till hemtjänsten eller boendets personal, exempelvis när det gäller att ge läkemedel eller att träna balansen. Läkarinsatsen i hemsjukvården sköts av läkare från vårdcentralerna.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Har du hemsjukvård betalar du ett fast belopp per månad oavsett antal besök. Avgiften ingår i maxtaxan.

Tillfällig vistelse i Uddevalla kommun - sommargäst

Under Hjälp i hemmet kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd när du vistas i Uddevalla kommun under en tillfällig period.

Läs mer om hjälp i hemmet

Kontakt

Kommunens sjuksköterskor

Telefon
Vardagar dagtid: 0522-69 60 00 (vx)
Vardagar efter klockan 16.00 samt helger och helgdagar: 0522-69 81 00


Kommunrehab

När du har frågor om rehabilitering och hjälpmedel vid funktionsnedsättning och sjukdom.

Om du är inskriven i hemsjukvården och behöver komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut ringer du kommunrehab.

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 76 66

Om du inte är inskriven i hemsjukvården, kontakta Primärvårdens rehabmottagningar 1177.se

Kontakt

Funktionsbrevlåda Hälso- och sjukvård Dalabergskontoret,

halso-ochsjukvarddalabergskontoret@uddevalla.se

Kontakt kan även tas via mail till aktuellt sjuksköterskekontor. På begäran ringer sjuksköterska upp om telefonnummer anges.

 

Funktionsbrevlåda Hälso- och sjukvård Kilbäckskontoret,

halso-ochsjukvardkilbackskontoret@uddevalla.se

 

Funktionsbrevlåda Hälso- och sjukvård Ljungskilekontoret,

halso-ochsjukvardljungskilekontoret@uddevalla.se

 

Funktionsbrevlåda Hälso- och sjukvård Rosenhällskontoret,

halso-ochsjukvardrosenhallskontoret@uddevalla.se

 

Funktionsbrevlåda Hälso- och sjukvård Söderkontoret,

halso-ochsjukvardsoderkontoret@uddevalla.se

 

Funktionsbrevlåda Hälso- och sjukvård Västerkontoret,

halso-ochsjukvardvasterkontoret@uddevalla.se

 

Funktionsbrevlåda Hälso- och sjukvård Österängskontoret,

halso-ochsjukvardosterangskontoret@uddevalla.se

 

Funktionsbrevlåda Hälso- och sjukvård Team LSS-Psykiatri,

halso-ochsjukvardteamlss-psykiatri@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00