Hemsjukvård

Bor du på ett vård- och omsorgsboende, exempelvis äldreboende eller gruppbostad, har du hemsjukvård från kommunen. Du kan även ha rätt till hemsjukvård i din bostad om du har ett varaktigt behov av vård och omsorg i hemmet.

Hemsjukvården i kommunen utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster). Ibland kan dessa delegera sjukvårdsuppgifter till hemtjänsten eller boendets personal, exempelvis när det gäller att ge läkemedel eller att träna balansen. Läkarinsatsen i hemsjukvården sköts av läkare från vårdcentralerna.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Har du hemsjukvård betalar du ett fast belopp per månad oavsett antal besök. Avgiften ingår i maxtaxan.

Tillfällig vistelse i Uddevalla kommun - sommargäst

Under Hjälp i hemmet kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd när du vistas i Uddevalla kommun under en tillfällig period.

Läs mer om hjälp i hemmet

Hur får jag kontakt med sjuksköterska,arbetsterapeut eller fysioterapeut i den kommunala hälso- och sjukvården?

Kontakt via kontaktformulär på 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden loggar du in med BankID och beskriver ditt ärende i ett kontaktformulär. En sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut från kommunen kommer kontakta dig. Observera att akuta ärende inte skall skickas denna vägen.

Kontakta kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut via 1177 Vårdguiden

Kontakt via telefon

Kommunens sjuksköterska

Telefon:

Vardagar dagtid: 0522-69 60 00 (vx)

Vardagar efter kl. 16.00 samt helger och helgdagar: 0522-69 81 00

Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut

Telefon:

Måndag-fredag: 0522-69 76 66 telefontid kl. 8.30-09.30

Om du inte är inskriven i hemsjukvården, kontakta Primärvårdens rehabmottagningar 1177.se


Förslag på sidor