Hemsjukvård

Bor du på ett vård- och omsorgsboende, exempelvis äldreboende eller gruppbostad, har du hemsjukvård från kommunen. Du kan även ha rätt till hemsjukvård i din bostad om du har ett varaktigt behov av vård och omsorg i hemmet.

Hemsjukvården i kommunen utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster). Ibland kan dessa delegera sjukvårdsuppgifter till hemtjänsten eller boendets personal, exempelvis när det gäller att ge läkemedel eller att träna balansen. Läkarinsatsen i hemsjukvården sköts av läkare från vårdcentralerna.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Har du hemsjukvård betalar du ett fast belopp per månad oavsett antal besök. Avgiften ingår i maxtaxan.

Tillfällig vistelse i Uddevalla kommun - sommargäst

Under Hjälp i hemmet kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd när du vistas i Uddevalla kommun under en tillfällig period.

Hjälp i hemmet

Kontakt

Kommunens sjuksköterskor

Telefon
Vardagar dagtid: 0522-69 60 00(vx)
Vardagar efter klockan 16.00 samt helger och helgdagar: 0522-69 81 00

Kommunrehab

När du har frågor om rehabilitering och hjälpmedel vid funktionsnedsättning och sjukdom.

Om du är inskriven i hemsjukvården och behöver komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut ringer du kommunrehab.

Telefontid
Måndag - fredag klockan 9.00-11.00

Telefon
0522-69 76 66

Om du inte är inskriven i hemsjukvården, kontakta Primärvårdens rehabmottagningar 1177.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00