Mobila vårdteamet

Mobila vårdteamet gör det möjligt för dig som patient att få besök av läkare i hemmet vid akut behov. Det gäller dig som är inskriven i hemsjukvården samt dig som bor i något av kommunens särskilda boenden.

Mobila teamet hembesök

Även du som inte har hemsjukvård kan få hembesök av läkare och sjuksköterska men då förmedlas detta via den vårdcentral du är skriven hos.

Det mobila vårdteamet fyller glappet mellan sjukhusvård och besök hos vårdcentral. Genom hembesöket kan du snabbt få en läkarbedömning och behöver varken åka ambulans till sjukhuset eller ta dig till din vårdcentral.

Kontakt

Som patient kan du inte själv ringa till mobila vårdteamet för att få hembesök. Ofta är det personal inom hemtjänsten eller hemsjukvården som kontaktar vårdteamet när de ser ett behov av läkarbedömning i ditt hem.

Samarbete mellan kommunen och sjukvården

Mobila vårdteamet är ett samarbete mellan Närhälsans vårdcentraler, Achima Cares vårdcentral, Centralhälsan Silentzvägen och kommunens hemsjukvård.

Kontakt

Kontakt med mobila vårdteamet sker via din vårdcentral.

Förslag på sidor