Grannsamverkan mot brott

Grannsamverkan är en metod för att öka tryggheten i ett bostadsområde genom att de närboende gemensamt arbetar för att förebygga brott.

Syftet med grannsamverkan är:

 • ökad trygghet och trivsel
 • minskad brottslighet och skadegörelse
 • stärkt gemensamt ansvarstagande, samt
 • fler positiva sociala kontakter

Grannsamverkan i Uddevalla organiseras i samarbete mellan Uddevalla kommun, Polisen, Studieförbundet Vuxenskolan och Länsförsäkringar.

Starta ett grannsamverkansområde

Om du vill starta ett grannsamverkansområde i Uddevalla ska du:

1. Ta kontakt med dina grannar och undersök intresset för grannsamverkan.

2. Delta i/anordna informationsmöte för att sprida kunskap till hela granngruppen.

4. Alla ingående hushåll ska:

 • ange telefonnummer/mailadress för gemensam kontaktlista
 • hjälpa grannarna med tillsyn när de är bortresta
 • vara förtrogna med hur man förebygger brott och skyddar sitt hem
 • förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt
 • vara allmänt vaksammma och kontakta Polisen på 114 14 om man ser något misstänkt.

Alla bör också:

 • dokumentera sitt hem med kamera och spara bilderna på säkert sätt
 • se över lås och belysning

5. Utse ett kontaktombud. Kontaktombudet ska:

 • ansvara för att kontaktlistan är aktuell
 • ansvara för att sätta upp skyltar och byta dem vid behov
 • vidareförmedla information från polis, kommun och försäkringsbolag i sin grupp
 • välkomna och informera nyinflyttade
 • fungera som kontaktlänk till kommunens kontaktperson

6. När ovanstående är organiserat kontaktar ni kommunens kontaktperson (se nedan) för godkännande och utlämning av skyltar.

Kontakt

Theresia Diago Bengtsson, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

theresia.diagobengtsson@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00