Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård

Om du råkat ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan gälla skador som uppstår inom sjukvård, till exempel i särskilda boenden, skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning. Smittämnen som överförs i samband med vård, olycksfall som inträffar i samband med vård eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. Kommunens försäkringsbolag kommer därefter att ta ställning om du har rätt till ersättning.
I skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsak till skadan
  • Anledning till att du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
  • Vad du kräver ersättning för och belopp

Din skadeanmälan ska skickas till:

Uddevalla kommun
Kommunikationsavdelningen/försäkringsenheten
451 81 Uddevalla

Kontakt

Monica Johansson, +46 522‑69 60 51

Handläggare

monica.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00