Barnahus Fyrbodal

Barnahus Fyrbodals logga

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där socialtjänst, åklagare, polis och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för brott. Barnahus Fyrbodal finns i Uddevalla, Trollhättan och Åmål.

Målgruppen är barn- och ungdomar i åldern 0-18 år som man misstänker har varit utsatta för:

  • fysiskt våld i nära relation
  • alla former av sexuella övergrepp
  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • sexuell exploatering
  • barnfridsbrott
  • gränsöverskridande sexuellt utåtagerande beteende för barn under 15 år

Syftet med Barnahus Fyrbodal är att stärka barnperspektivet och ge barn och ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter samverkar.

Konsultativt samråd

Vid samrådet tas alla anmälningar upp från respektive socialtjänst inom barnahusets målgrupp. Där finns personal från de samverkande kommunerna och traumateamet BUP. Innan en socialanmälan tas upp på samrådet är en första skyddsbedömning gjord av socialtjänsten. Ärenden som tas upp är avidentifierade på samråden. Myndigheterna har alltid tystnadsplikt och sekretess.

Rättsliga samråd

När en polisanmälan är gjord samplaneras det på detta samrådet utifrån åklagarens direktiv angående hämtning av barn till barnförhör och eventuell läkarundersökning. Planering av socialtjänstens insatser sker. Barnets eller närståendes behov av krisstöd säkerställs. Till Barnahus Fyrbodal kommer alla polisanmälningar som tillhör målgruppen.

Arbetar du med barn och ungdomar och vill ha råd och stöd?

Personal från myndigheter eller annan verksamheter kan kontakta oss i frågor som rör den aktuella målgruppen.

Vi hjälper er med rådgivande stöd och utbildning. Du kan höra av dig till Barnahus Fyrbodal i ärenden där det finns misstanke om brott mot barn. En telefonrådgivning kan resultera i att man blir erbjuden att komma till Barnahus Fyrbodal för konsultation. Vi som arbetar på Barnahus Fyrbodal har spetskompetens inom området och ställer gärna upp med rådgivning och konsultation när det finns misstanke om brott mot barn. 

Göra en orosanmälan

Vänd dig till respektive socialkontor i din kommun eller stad om du vill göra en anmälan om oro för ett barn.

Om du vill göra en polisanmälan vänd dig till polisen på telefon 11414 eller besök din närmaste polisstation. Vid akuta situationer ring 112.

Socialjouren Fyrbodal, telefon 0522-69 74 44

Kontakta oss på Barnahus Fyrbodal

Uddevalla

Maria Thelén
Telefon: 0522-69 68 43
E-post: maria.thelen@uddevalla.se
Adress: Junogatan 9, Uddevalla

Trollhättan

Sara de Blanche
Telefon: 0520-49 56 55
E-post: sara.deblanche@trollhattan.se
Adress: Polishuset, Klintvägen 2, Trollhättan

Åmål

Madeleine Andersson
Telefon. 0532-174 36
E-post: madeleine.andersson@amal.se
Adress: Västerlånggatan 22, Åmål.


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00