Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla - ÖK Idé

Utvecklad samverkan och dialog mellan kommunen och idéburen sektor.

Uddevalla kommun och idéburna sektorn i Uddevalla har tillsammans tagit fram en överenskommelse kring samverkan. Syftet är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

Idéburen sektor kan även kallas för civilsamhälle, social ekonomi, tredje sektorn, eller folkrörelse. Den idéburna sektorn består av organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst. Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, folkbildning och stiftelser men också aktörer utan formell organisation till exempel olika nätverk.

Överenskommelsen utgår från en nationell modell och kan beskrivas som gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan och skapar ett gott klimat för idéburna organisationer i Uddevalla.

Processledare för kommun ÖK Idé Uddevalla

Linda Tersing, telefon 0522‑69 61 76
Processledare ÖK idé
Tillväxtavdelningen Östergatan 18 A
45130 Uddevalla

Processledare för Idéburen ÖK Idé Uddevalla

Lisa Jonsson, telefon 072-143 51 65
Studiefrämjandet Bohuslän Norra
Junogatan 9
451 41 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00