Personligt träningskort i Rimnershallen

Du kan köpa ett personligt träningskort för friidrottsträning eller löpträning på öppna träningstider för träningskort. Träningskorten gäller inte för träning i styrketräningsdelen eller för klättring på boulder väggen.

Med ett träningskort får du också möjlighet att nyttja omklädning och dusch under öppna träningstider för träningskort. För andra träningsperioder, engångstaxor och gruppbokningar, kontakta bokningsservice.

Du som nyttjar hallen måste alltid iaktta de föreskrifter och regler som gäller avseende bruk av redskap och säkerhet i hallen.

Kontroll av träningskort

Personligt träningskort för öppen träningstid är personligt för den som kvitterat ut kortet. Kontroll kommer därför att ske av de som nyttjar hallen på öppen träningstid. Du måste därför vara beredd att visa ditt kort och legitimera dig.

Den som missbrukar/lånar ut sitt personliga träningskort eller bryter mot de regler som gäller kommer omedelbart att stängas av. Betald avgift återbetalas inte.

Förslag på sidor