Företagsmaraton – på en vecka besöker vi så många företag i Uddevalla som vi kan

Vecka nio är vi ute och besöker så många företag vi bara kan.