Barnteater

Kapten Kryp & skattkistan

Träffa världens största landlevande snäckor och bekanta dig med spännande insekter tillsammans med Kapten Kryp.

Vi fördjupar oss i fakta om djurens liv till tonerna av sånger från Kaptenens fantasi.

Dessutom blir det lek och berättelser från olika cykeläventyr runtom i världen.

Tisdag 1 november klockan 11.00
Ljungskile bibliotek
Biljett: Bokas från 26 oktober på telefon 0522-69 53 47

Tillbaka till alla aktiviteter