Båtplats avgifter

Båtplatsavgifterna varierar beroende av bryggornas skick och utrustning. Alla intäkter från båtplatsavgifterna går tillbaka till verksamheten i form av drift och underhåll.

Båtplatsavgifter

Hamn

Brygga

Avgift kronor/säsong

Prisbild kronor/säsong

Gustafsbergmellan 2 500 - 4 500

Skeppsvikenmellan 3 100 - 5 600

Södra kajenmellan 3 800 - 7 800

Rödön/Lindesnäsmellan 2 800 - 8 800

Mollön

plats 1-30

3 300

 

Mollön

plats 31-58

2 200

 

Mollön

plats 59-60

900

 

Mollön

bojplats

2 000

 

För specifika båtplatsavgifter kontakta hamnkapten Jerry Fors.

Kontakt

Jerry Fors, +46 522‑69 51 10

Hamnkapten

jerry.fors@uddevalla.se

Gata och park Junogatan 4

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00