Skagerrakbanan

Skagerrakbanan är en föreslagen ny 256 km elektrifierad dubbelspårig höghastighetsjärnväg som förbinder städerna Oslo och Göteborg. Med en designhastighet på upp till 400 kilometer i timmen kommer den att minska restiden till 1 timme, från dagens 3 timmar och 40 minuter.

Tåget stannar tåget minst en till två gånger i timmen vid de planerade stationerna Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad-Skee, Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Askim och Ski. Till dessa stationer ansluter man till befintliga trafiknät med buss och regionala tåg.

Bild på höghastighetsbana byggd på bro

De planerade stationerna i mindre städer och tätorter längs sträckan i kombination med en smart driftsplan för höghastighetstågen möjliggör ett trafikmönster med både regionala och långväga höghastighetståg på banan.

Höghastighetsbanan planeras egentligen gå mellan Ski söder om Oslo till Surte norr om Göteborg. Vid dessa två punkter ansluts den till redan befintlig järnväg utan tågbyte för resenären.

Exakt hur höghastighetsbanans placering och sträckning blir mellan stationsorterna kommer att preciseras utifrån miljöbalkens krav, Länsstyrelsens synpunkter samt berörda kommuners översiktsplanering.

Skagerrakbanan ska företrädesvis utvecklas, finansieras, byggas och drivas som ett kommersiellt lönsamt företag, med projektsponsorer från privat och/eller offentlig sektor. Skagerrakbanan AB kommer att bli projektutvecklare. Ägarskapet i Skagerrakbanan AB är under konstruktion.

Projektutveckling pågår och en serie studier och rapporter, inklusive bland annat förstudie, designriktlinjer, samhällsekonomiska kalkyler, finansieringsmodeller och trafikprognos förbereds och utarbetas kontinuerligt. Dialoger pågår med potentiella byggföretag – RFI-processen – och med banker, olika myndigheter och andra potentiella aktörer och intressenter.

Läs mer på Skagerrakbanans hemsida via länken nedan

Kontakt

Anders Brunberg, projektledare

+46 522‑69 60 61

anders.brunberg@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor