Det har snöat inatt, när kommer snöplogen?

Från 1 november till 31 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är fem centimeter.

Prioriteringsordning vid plogning:

  • Huvudgator/stora gator där kollektivtrafik går, samt vårdboenden, förskolor och skolor
  • Gång- och cykelvägar, busshållplatser
  • Bostadsgator
  • Parkeringar

Målsättningen är att det ska vara halkbekämpat efter 8 timmar och vid avslutat snöfall är målsättningen att det ska vara snöröjt efter 24 timmar.

Snöskottning och sandning>>

Förslag på sidor