Gäller Trafik och Resor

Kostar det att använda allmän plats för till exempel allmän sammankomst?

Polisen tar ut en avgift för ansökan om att använda allmän plats samt för ansökan om allmän sammankomst. Den avgiften betalar du till Polisen. Kommunen debiterar avgift för markhyra. Föreningar, politiska partier och kommunala förvaltningar betalar ingen avgift för markhyra.

Läs mer om avgift för att använda kommunal mark>>