Gäller Trafik och Resor

Vilka lekplatser i kommunen har ni tänkt att rusta upp och vilka läggs ned?

Idag finns det 59 lekplatser runt om i kommunen. Av dessa ska 45 rustas upp och 15 läggas ner under en 10-årsperiod, enligt en politiskt antagen upprustningsplan. Syftet är att skapa spännande mötesplatser för aktivitet och lek med blandade åldrar och intressen. Det innebär mer lek på färre platser. Vi satsar på kvalitet istället för kvantitet.

På sidan Lekplatser kan du läsa mer om vad planen är för just din lekplats.