Gäller Trafik och Resor

En lampa är trasig i gatubelysningen på vår gata. När kommer ni och fixar det?

Vi gör tillsyn två gånger per år, en på våren och en på hösten, då alla trasiga lampor byts ut. Utöver det utför vi felavhjälpningar enligt följande prioritet:

Omedelbar åtgärd

  • Fara för trafik- eller personsäkerheten
  • Omfattande lampbortfall
  • Stolplucka saknas

Åtgärd inom två veckor (perioden 1 oktober - 31 mars)

  • Tre eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Åtgärd inom fyra veckor (perioden 1 april - 30 september)

  • Fem eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Läs mer på sidan Belysning.