Parkeringsplatser, allmänna

På allmänna platser inom tättbebyggt område får du parkera i högst 24 timmar på kommunal, allmän gata eller parkeringsyta, om inget annat anges.

Det är inte tillåtet att parkera i terräng. Alla ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor räknas som terräng, till exempel grusytor, asfalterade ytor och olika grönytor.

24-timmarsregeln

24-timmarregeln gäller inte dag före helgdag och helgdag. Du kan alltså parkera bilen på gatan fredag eftermiddag och ha bilen stående på samma plats till kommande måndag.

Regeln är en bestämmelse i Trafikförordningen (TrF 3 kap 49a) och gäller även på gator som saknar skyltning om parkering. 

Ibland gäller andra villkor för parkering och dessa anges på tilläggstavlor. Det kan gälla tidsbegränsad parkering, avgifts- eller avgiftsfri tid med mera.

Zon med parkeringsförbud.

Vägmärke som anger där parkering är tillåten.

Vägmärke tilläggstavla.

Tilläggstavla.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor