Parkeringsförbudzon

Parkeringsförbud gäller inom många områden i kommunen.

Följande skyltning gäller:

Zon med parkeringsförbud.

Vägmärke som anger parkeringsförbud i ett helt område. Sitter där området börjar.

Områdesförbud upphör.

Vägmärke som anger att parkeringsförbud upphör. Parkeringsförbud gäller tills dess du passerat vägmärket.

Parkering tillåten.

Vägmärke som anger där parkering är tillåten inom område med parkeringsförbud.

Karta som visar vilka gator som ingår i parkeringsförbudszon för Uddevalla centrum (för utskrift). Pdf, 3.3 MB.
Det finns dessutom parkeringsförbudszoner även i andra områden i tätorterna.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Vanliga frågor och svar

Förslag på sidor