Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om olika parkeringstillstånd beroende av vilket behov du har.

Digitala tillstånd

På parkeringen Lönner, som finns vid Agnebergsgymnasiet kan du betala för ett digitalt tillstånd månad- eller kvartalsvis som gäller vardagar klockan 15-07.

För att kunna genomföra ett köp krävs det att man skapar ett konto på Parkera.se/uddevalla.

Boendeparkering

Boendeparkering finns i centrala Uddevalla och ger dig möjlighet att parkera på gatan inom det område där du bor.

Dekalparkering och fast plats

På ett antal centrumnära parkeringar så finns det möjlighet att hyra månads- eller kvartalsvis.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ett tillstånd kan utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.
Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad>>

Tillfälliga parkeringstillstånd

Tillfälliga parkeringstillstånd för lastning och lossning kan sökas till exempel vid in- och utflyttning. Ansökan gäller då att få dispens från en lokal trafikföreskrift.
Här kan du ansöka om tillfälligt parkeringstillstånd>>

Parkeringstillstånd för nyttofordon

Tillstånd för nyttoparkering kan ges för hantverkare och serviceföretag som har stort behov av bilen för arbetes utförande. Samt för sjuk- och socialvårdande personal med ambulerande verksamhet inom kommunen.
Läs mer om parkeringstillstånd för nyttofordon>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00