Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om olika parkeringstillstånd beroende på vilket behov du har.

Digitala tillstånd

Du kan ansöka om ett digitalt tillstånd på några av kommunens parkeringsplatser. Efter att din ansökan har godkänts så mailas en behörighetskod som ger till tillgång till registrering i Parksters App samt villkor och information.

På parkeringen Lönner som finns vid Agnebergsgymnasiet kan man ansöka om tillstånd som endast gäller under vardagar mellan kl. 15.00-07.00.
Mer information och ansökan-->

Boendeparkering

Boendeparkering finns i centrala Uddevalla och ger dig möjlighet att parkera på gatan inom det område där du bor.

Dekalparkering och fast plats

På ett antal centrumnära parkeringar så finns det möjlighet att hyra månads- eller kvartalsvis.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand har möjlighet att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.
Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad>>

Tillfälliga parkeringstillstånd

Tillfälliga parkeringstillstånd för lastning och lossning kan sökas till exempel vid in- och utflyttning. Ansökan gäller då att få dispens från en lokal trafikföreskrift.
Här kan du ansöka om tillfälligt parkeringstillstånd>>

Parkeringstillstånd för nyttofordon

Tillstånd för nyttoparkering kan ges för hantverkare och serviceföretag som har stort behov av bilen för arbetes utförande. Samt för sjuk- och socialvårdande personal med ambulerande verksamhet inom kommunen.
Läs mer om parkeringstillstånd för nyttofordon>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor