Parkeringstillstånd nyttokort

För näringsidkare, serviceföretag och för sjuk- och socialvårdande personal/arbetsledare med särskilda behov att parkera i sitt arbete finns det nyttokort som ger fordonet ett undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark och vissa parkeringar på tomtmark.

Generellt gäller att fordonet har ett avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.
Nyttokortet får endast användas då fordonet nyttjas för rörelsens/verksamhetens räkning och inte för enskild person eller företag som privat parkering.
Nyttokortet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängd gods.

Nyttokortstillstånden finns i tre kategorier

Det gäller till exempel:
Kategori 1

  • Hantverkare och serviceföretag, med fordon som är fast inredda som arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom. De kan med ett nyttokort parkera så länge arbete pågår som kräver att bilen finns tillgänglig.

Kategori 2

  • Vård- och omsorgspersonal som till exempel hemtjänst, sköterskor och kvällspatruller inom kommunen. (Max 2 tim/parkeringstillfälle).

Kategori 3

  • Arbetsledare som besöker olika arbetsplatser för att lämna/hämta material och liknande. (Max 2 tim/parkeringstillfälle).

Kostnaden för nyttokort är 3000 kronor per år inkl. moms.
Du kan ansöka för innevarande kalenderår och för minst en månad och upp till ett år. Du måste skicka en ny ansökan för varje nyttokort (nytt fordon/byte av fordon innevarande kalenderår).

Handläggningstiden är upp till fyra veckor. Läs mer om vad som gäller under Villkor och begränsningar.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00