Vattennivåbevakning via sms

Översvämningar är ett återkommande problem i området längs Bäveån i Uddevalla. För att uppmärksamma dig om en av flera faktorer som kan orsaka en översvämning finns en informationstjänst som skickar ett meddelande till din telefon när vattennivån i Bäveån är hög.

Nivåbevakningen är endast en upplysning inte en varning!

Informationen är till för att uppmärksamma dig om att det råder omständigheter som gör att du kan komma att behöva vidta åtgärder som att till exempel flytta bilen till en annan parkeringsplats.

I Bäveån sitter en mätstation som kontinuerligt skickar information om hur hög vattennivån är. Genom att registrera ditt mobilnummer till en prenumeration får du ett meddelande från mätstationen när vattnet når en hög nivå.

Tjänsten är kostnadsfri. Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Låg vattennivå är inte en garanti för att det inte blir översvämning. Andra faktorer som kan orsaka en översvämning är vind, temperatur, nederbörd och markfuktighet.

Avregistrera befintlig prenumeration

Avregistrera befintlig prenumeration

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00