Renhållning och snöröjning

Vi vill att Uddevalla ska vara en ren och vacker kommun. Därför tömmer vi papperskorgar, rensar bort övergivna cyklar, städar de centrala delarna och tar bort klotter. På våren sopar vi bort isgrus och på vintern utför vi halkbekämpning, snöskottning och plogning.

Hjälp oss att hålla Uddevalla rent!

Centrala Uddevalla städas varje dag året runt. Papperskorgarna tömmer vi minst en gång per vecka under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret minst en gång varannan vecka. 

Släng ditt skräp i papperskorgar och gör gärna en felanmälan om det är skräpigt.

Nedskräpning

Det är olagligt att slänga skräp, även småskräp som fimpar, tuggummi, kapsyler, godispapper och liknande. Straffet för nedskräpning är böter och du kan anmäla nedskräpning som ett brott till polisen.

Det är inte heller tillåtet att ställa din skräppåse bredvid en soptunna, om tunnan är överfull. Då måste du ta med dig påsen till nästa soptunna eller hem. Även om det ser okej ut att lämna påsen prydligt intill en soptunna så lockar påsarna fåglar och andra djur som kan sprida ut skräpet.

Klotter

Komunen accepterar inte klotter eller annan liknande skadegörelse och arbetar utifrån våra riktlinjer för nolltolerans mot klotter. Sanering av klotter görs så snart det är möjligt och prioriteras på byggnader som förskolor, skolor, idrotts- och centrumansläggningar samt parkanläggningar. Klotter med stötande innebörd saneras omgående.

Om du ser klotter, skadegörelse eller skräp i Uddevalla centrum kan du snabbt och enkelt rapportera detta via din mobil. Använd de QR-koder på skyltar som finns uppsatta på byggnader, parkmöbler och soptunnor i centrala staden. Din rapport om klotter, nedskräpning eller skadegörelse går direkt till den fastighetsägare som äger aktuell byggnad eller till Uddevalla kommun.

Vill du läsa mer om vårt arbete med snöskottning och sandning?

Snöskottning och sandning>>

Städning vid Badhusparken.

Städning vid Badhusparken.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor