Renhållning och snöröjning

Vi vill att Uddevalla ska vara en ren och vacker kommun. Därför tömmer vi papperskorgar, rensar bort övergivna cyklar, städar de centrala delarna och tar bort klotter. På våren sopar vi bort isgrus och på vintern utför vi halkbekämpning, snöskottning och plogning.

Hjälp oss att hålla Uddevalla rent!

Släng skräp i papperskorgar och gör gärna en felanmälan om det är skräpigt.

Städning vid Badhusparken.

Städning vid Badhusparken.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor