Snöskottning och sandning

Vid snöfall är det kommunens uppgift att skapa framkomlighet och att förebygga att hinder uppstår i trafiken. Kommunen sköter inte enskilda vägar, men du som fastighetsägare kan hämta gratis isgrus för att sprida vid halka.

Från 1 november till 31 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är fem centimeter.

Prioritering vid plogning

Prioriteringsordning vid plogning:

  • Huvudgator/stora gator där kollektivtrafik går, samt vårdboenden, förskolor och skolor
  • Gång- och cykelvägar, busshållplatser
  • Bostadsgator
  • Parkeringar

Målsättningen är att det ska vara halkbekämpat efter 8 timmar och vid avslutat snöfall är målsättningen att det ska vara snöröjt efter 24 timmar.

Förbekämpning och halkbekämpning sker på primära leder med vägsalt, huvudsakligen i form av saltlake, men vid behov även torrsalt. Det innebär sträckor med kollektivtrafik, vissa industrigator och större tillfartsvägar. På det mindre gatunätet, gång- och cykelvägar och parkeringar används finkornigt isgrus vid halkbekämpning.

Här kan du läsa mer om fastighetsägarens ansvar>>

Saltning och grusning

  • Saltning sker på sträckor med kollektivtrafik, vissa industrigator och större tillfartsvägar.
  • Grusning sker på det mindre vägnätet, gång- och cykelvägar, gångvägar, parkeringar och trappor.

Isgrus och sand

Du som fastighetsägare kan gratis hämta isgrus/sand för hushållsbehov på tre platser i Uddevalla kommun.

1. Uddevalla, Skeppsviken, vid första parkeringen på höger sida.

2. Uddevalla, vid korsningen Hovhultsvägen-Kabelvägen.

3. Ljungskile, vid parkeringen på Hålabergsvägen 3.

Ta med eget kärl och spade för påfyllning. Det är inte tillåtet att hämta sand i släpkärra eller andra större mängder.

Enskild väg

Snöplogning och sandning på enskilda vägar sköts inte i kommunal regi.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor