Plogning

Vi prioriterar huvudgator till industrier, skolor och sjukhus, gator där busslinjer går samt gång- och cykelvägar mot centrum. Därefter fortsätter vi med övrigt vägnät.

Plogningen är uppdelad i "norrlandsplogning” och "strängplogning". Detta gäller gator med gångbanor (trottoarer). På gator utan trottoar plogas snön åt sidorna så långt som möjligt.

  • Norrlandsplogning görs endast på gator med två trottoarer. Där vi har "norrlandsplogning" plogas snön
    upp på trottoaren, och då får gatornas trottoar/gångbana fungera som snöupplag.
  • Strängplogning sker när körbana och gångbana är tillräckligt breda så att vi kan skotta upp snön i en snösträng, och det ändå finns plats att gå. I Ljungskile tillämpas enbart strängplogning.

Saltning och grusning

  • Saltning sker på sträckor med kollektivtrafik, vissa industrigator och större tillfartsvägar.
  • Grusning sker på det mindre vägnätet, gång- och cykelvägar, gångvägar, parkeringar och trappor.

Enskild väg

Snöplogning på enskilda vägar sköts inte i kommunal regi.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00